برای دیدن سایت " احرار گیل " روی لوگوی متحرک کلیک کنید احرار گیل - مکان‌های شعب اخذ رأی رودسر اعلام شد
احرار گیل
اجتماعی ،فرهنگی ، سیاسی ، ورزشی ، تحلیلی گیلان

 
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۰

 
از طرف ستاد انتخابات رودسر

خبرگزاری فارس: ستاد انتخابات رودسر مکان‌های شعبات اخذ رأی در حوزه اصلی و فرعی این شهرستان را اعلام کرد.
 


 به گزارش خبرگزاری فارس از رودسر، ستاد انتخابات این شهرستان عصر سه‌شنبه مکان‌های شعبات اخذ رأی حوزه انتخابیه رودسر برای نهمین دوره انتخابات مجلس را به شرح زیر اعلام کرد:

مرکز حوزه انتخابیه و بخش مرکزی رودسر

 شعبه ثابت شماره 1، شهر رودسر به نشانی شهرداری (ویژه برادران)

 شعبه ثابت شماره 2، شهر رودسر به نشانی ساختمان سابق آموزش و پرورش (ویژه خواهران)

 شعبه ثابت شماره 3، شهر رودسر به نشانی مرکز آموزش بهورزی

 شعبه ثابت شماره 4، شهر رودسر به نشانی اداره آموزش وپرورش (ویژه برادران)

 شعبه ثابت شماره 5، شهر رودسر به نشانی اداره آموزش وپرورش (ویژه خواهران)

 شعبه ثابت شماره 6، شهر رودسر به نشانی سرپل غربی دبستان پاسداران (دخترانه معرفت)

 شعبه ثابت شماره 7، شهر رودسر به نشانی خیابان شهدا –مسجد گلزار شهدا (وادی رودسر)

 شعبه ثابت شماره 8، شهر رودسر به نشانی صیدر محله –مسجد باب‌الحوائج (آقا سید محمد)

 شعبه ثابت شماره 9، شهر رودسر به نشانی کانون شهید جعفریان –جنب آتش نشانی

 شعبه ثابت شماره 10، شهر رودسر به نشانی شهرک شهید انصاری، دبستان شهدای محراب

 شعبه ثابت شماره 11، شهررودسر به نشانی شهرک شهید انصاری، دبیرستان حاجیه رضا زاده

 شعبه ثابت شماره 12، شهر رودسر به نشانی شهرک شهید انصاری، جنب ارشاد، هنرستان کار و دانش حجاب

 شعبه ثابت شماره 13، شهر رودسر به نشانی شهرک شهید رجایی، دبستان شهید ادهم محمدیان

 شعبه ثابت شماره 14، شهر رودسر به نشانی خیابان 72 تن مدرسه راهنمایی شهید چمران

 شعبه ثابت شماره 15، شهر رودسر به نشانی دبستان شهید هاشمی نژاد (ویژه برادران)

 شعبه ثابت شماره 16، شهر رودسر به نشانی دبستان شهید هاشمی نژاد (ویژه خواهران)

 شعبه ثابت شماره 17، شهر رودسر به نشانی خیابان فلسطین، دبیرستان دکتر شریعتی

 شعبه ثابت شماره 18، شهر رودسر به نشانی سرپل شرقی، کوچه شهید یاوری، مدرسه راهنمایی زهره بنیانیان

 شعبه ثابت شماره 19، شهر رودسر به نشانی در یاوارسر، مسجد صاحب‌الزمان (عج)

 شعبه ثابت شماره 20، شهر رودسر به نشانی رامدشت، مرکز پیش دانشگاهی شهید انصاری

 شعبه ثابت شماره 21، شهر رودسر به نشانی گسکر محله، خیابان ساحل، مدرسه راهنمایی شهید رجایی

 شعبه ثابت شماره 22، شهر رودسر به نشانی گسکر محله، دبیرستان شهدای آزادی

 شعبه سیار شماره 23، شهر رودسر به نشانی سیار از میدان شهرداری تا گسکرمحله معابر اصلی و فرعی

 شعبه سیار  شماره 24، شهر رودسر به نشانی سیار از میدان شهرداری تا میان‌پشته معابر اصلی و فرعی

 شعبه ثابت شماره 25، شهر رودسر به نشانی میان‌پشته دبستان آزادی

 شعبه ثابت شماره 26، شهر رودسر به نشانی چافجیر، مدرسه راهنمایی سمیه

 شعبه ثابت شماره 27، شهر رودسر به نشانی احمدآباد، مدرسه ابتدایی شهید درود

 شعبه ثابت شماره 28، به نشانی روستای لهداربن، مدرسه ابتدایی شهید غفاری

 شعبه سیار شماره 29، به نشانی صبح در لله‌رود مسجد محل و عصر حسین‌آباد مسجد محل

 شعبه ثابت شماره 30، به نشانی روستای چینیجان، مدرسه راهنمایی دخترانه نور

 شعبه ثابت شماره 31، به نشانی روستای صحنه سرا ، دبستان شهید مظفری

 شعبه ثابت شماره 32، به نشانی روستای تمیجان دبستان شهید رمضانی

 شعبه ثابت شماره 33، به نشانی روستای خلیفه محله، مسجد محل

 شعبه سیار شماره 34، به نشانی روستای صبح گواسرای علیا مدرسه و عصر گواسرای وسطی مسجد محل، گواسرای سفلی مسجد محل

 شعبه سیار شماره 35، به نشانی روستای صبح ولیسه مسجد محل، عصر چینیجان مسجد صاحب‌الزمان (عج)

 شعبه ثابت شماره 36، به نشانی روستای گرجه‌پشت، دبستان شهید علی‌پور

 شعبه ثابت شماره 37، به نشانی روستای گرمجان، دبستان شهید مدرس

 شعبه ثابت شماره 38، به نشانی روستای ناصرسرا، دبستان شهید امیری

 شعبه سیار شماره 39، به نشانی روستای صبح مردابن مسجد محل، عصر دیودره مسجد محل

 شعبه ثابت شماره 40، به نشانی روستای گیشاکجان، دبستان حیدرپور

 شعبه ثابت شماره 41، به نشانی روستای کرفستان، مدرسه شهید عبدی‌پور

 شعبه ثابت شماره 42، به نشانی روستای کویه سفلی، مدرسه امام موسی صدر

 شعبه سیار شماره 43، به نشانی روستای صبح بازکل مسجد محل، عصر کویه علیا مدرسه شهید عبداللهی

 شعبه ثابت شماره 44، به نشانی روستای لشکاجان سفلی، دبستان سیدالشهدا (ع)

 شعبه ثابت شماره 45، به نشانی روستای لشکاجان علیا، مجتمع بهزیستی

 شعبه ثابت شماره 46، به نشانی روستای عروس محله، مسجد محل

 شعبه ثابت شماره 47، به نشانی روستای علیکلایه، مدرسه ابتدایی شهید حسنی

 شعبه ثابت شماره 48، به نشانی روستای کلکاسرا مدرسه ابتدایی شهید کبیری

 شعبه سیار شماره 49، به نشانی روستای صبح توتکله علیا مسجد محل، عصر توتکله سفلی مسجد محل

 شعبه ثابت شماره 50، به نشانی روستای روشنابسر، مدرسه شهدا

 شعبه سیار شماره 51، به نشانی روستای صبح کل محله مدرسه سردار جنگل، عصر گنجارود مسجد محل

 شعبه ثابت شماره 52، به نشانی روستای میرک محله، دبستان شهید شبیری

 شعبه ثابت شماره 53، به نشانی روستای رضامحله مرکزی، دبستان سلمان فارسی

 شعبه ثابت شماره 54، به نشانی روستای سرمستان، مسجد محل

 شعبه سیار شماره 55، به نشانی روستای صبح کلدره علیا مسجد محل، عصر کلدره سفلی مدرسه شهید معین

 شعبه ثابت شماره 56، به نشانی روستای افرمجان، مسجد محل

 شعبه ثابت شماره 57، به نشانی روستای لسبو محله (سورچان محله، مدرسه شهید فرنام

 شعبه ثابت شماره 58، به نشانی روستای پیر محله، مدرسه فتح

 شعبه سیار شماره 59، به نشانی صبح در روستای دوستکوه مسجد محل و عصر سلاکجان مسجد محل

 شعبه ثابت شماره 60، به نشانی روستای بلالم، مسجد محل

 شعبه ثابت شماره 61، به نشانی روستای سالو محله، مدرسه ابتدایی شهید صفری

 شعبه ثابت شماره 62، به نشانی روستای سیاوان محله، مسجد محل

 شعبه ثابت شماره 63، به نشانی روستای حسن‌سرا، مدرسه راهنمایی الزهرا (س)

 شعبه ثابت شماره 64، به نشانی روستای گیلاکجان، مدرسه راهنمایی شهید عبدالوهابی

 شعبه ثابت شماره 65، به نشانی روستای دعویسرا، دبستان شهید شیرازی

 شعبه ثابت شماره 66، به نشانی روستای کیوان پشته، مخابرات محل

 شعبه ثابت شماره 67، به نشانی روستای بازرگان محله، مدرسه راهنمایی شهید اسلامی

 شعبه ثابت شماره 68، به نشانی روستای سرایدشت، مسجد امام خمینی (ره)

 

حوزه فرعی کلاچای

 

 شعبه ثابت شماره 1، شهر کلاچای به نشانی شهرداری کلاچای

 شعبه ثابت شماره 2، شهر کلاچای به نشانی مدرسه شهید شعبانی

 شعبه ثابت شماره 3، شهر کلاچای به نشانی دبیرستان امام جعفر صادق (ص)

 شعبه ثابت شماره 4، شهر کلاچای به نشانی سالن ورزشی الغدیر لب دریا نوده

 شعبه ثابت شماره 5، شهر کلاچای به نشانی مسجد گلزار شهدا (جنب مسجد) مکان مسقف

 شعبه ثابت شماره 6، شهر کلاچای به نشانی سالن تربیت بدنی تختی

 شعبه سیار شماره 7، شهر کلاچای به نشانی صبح مسجد گیل کلایه عصر از مسجد گیل کلایه تا حوزه شهری مسیر اصلی و فرعی

 شعبه ثابت شماره 8، شهر واجارگاه به نشانی دبیرستان شهید اسکندری

 شعبه ثابت شماره 9، شهر واجارگاه به نشانی دبستان منصوری

 شعبه ثابت شماره 10، شهر واجارگاه به نشانی مدرسه شهید مهر آبادی

 شعبه ثابت شماره 11، شهر واجارگاه به نشانی مدرسه شهید پورمومن لزرجان

 شعبه ثابت شماره 12، شهر واجارگاه به نشانی مدرسه حاجیه رباب

 شعبه ثابت شماره 13، شهر واجارگاه به نشانی بالانوده مدرسه شهید سلیمان‌نژاد

 شعبه ثابت شماره 14، به نشانی روستای گاوماست و باغدشت مدرسه شهید زادحسین

 شعبه سیار شماره 15، به نشانی روستای صبح عسکرآباد مسجدمحل و عصر سارسر(رضامحله) مسجد محل

 شعبه ثابت شماره 16، به نشانی روستای رضامحله مدرسه شهید مومن‌پور

 شعبه ثابت شماره 17، به نشانی روستای مازوکله پشته مدرسه آزادی

 شعبه سیار شماره 18، به نشانی روستای صبح گیل ملک مدرسه شریعتی و بزکویه مدرسه میرزاکوچک خان، عصر چورسرا، فشکل پشته مسجد جامع و سیاهکله مسجد

 شعبه ثابت شماره 19، به نشانی روستای بیبالن، ایسوم واردومحله، مدرسه شهید تقی‌پور

 شعبه ثابت شماره 20، به نشانی روستای کندسر خانه بهداشت

 شعبه ثابت شماره 21، به نشانی روستای بالاگزافرود، دهیاری

 شعبه سیار شماره 22، به نشانی روستای صبح مدرسه شهید رجایی لیمنجوب، عصر مدرسه شهید پور آقاجان گزافرود پایین

 شعبه سیار شماره 23، به نشانی روستای صبح دوگلسرا و تازه‌آباد مسجد محل، عصر دهکده قدس دهیاری و نعمت‌سرا مدرسه شهید زمانی

 شعبه ثابت شماره 24، به نشانی روستای سلاکجان دبستان خرد

 شعبه ثابت شماره 25، به نشانی روستای خاناپشتان دبستان آیت‌الله طالقانی

 شعبه ثابت شماره 26، به نشانی روستای ماچیان هنرستان توسلی

 شعبه سیار شماره 27، به نشانی روستای صبح رودمیانه مدرسه شهید قدوسی و عصر روستاهای حاشیه

 شعبه سیار شماره 28، به نشانی روستای صبح کاوه لنگه و کلجار مسجد کلجار، عصر سیاهلات و بیجارگاه سفلی مسجد محل

 شعبه سیار شماره 29، به نشانی روستای صبح میرزا حسن لنگه و خسادان علیا مسجد، عصر خسادان سفلی مسجد

 شعبه سیار شماره 30، به نشانی روستای صبح کورتاشه، هادی گوابر مدرسه آزادی، عصر نارنجکلا سفلی، اربه لنگه، بیجارگاه علیا مسجد

 شعبه سیار شماره 31، به نشانی روستای صبح کلانکلایه مسجد جامع و عصر نارنجکلا علیا و کیاسرا مدرسه شهید عیزاده

 شعبه سیار شماره 32، به نشانی روستای صبح خمیر محله، شیرعلی بیک محله، پس چپرو حاجی‌آباد مدرسه، عصر سجوبسر، زنگلبره، کیاسج محله چالکسرا مسجد

 شعبه ثابت شماره 33، به نشانی روستای کوگاه، علی اوسط محله، کندبن و کندسر دبستان شهید محمد علی غنوی

 شعبه ثابت شماره 34، به نشانی روستای شیرمحله مدرسه شهید محمدپور

 شعبه سیار شماره 35، به نشانی روستای صبح شاهی‌سرا، درزی محله مسجد، عصر سارسر مسجد

 شعبه ثابت شماره 36، به نشانی روستای سلطانسرا، کودکان، شادمرادمحله  و چناربن مدرسه ابتدایی چناربن

 شعبه سیار شماره 37، به نشانی روستای صبح صیاد محله و قاضی محله مدرسه شهید احمدی و عصر هادی کیاشر مدرسه شهید عشوری

 

حوزه فرعی چابکسر

 

 شعبه ثابت شماره 1، شهر چابکسر به نشانی مجتمع آموزشی و فرهنگی شهید نارنجی (دانشگاه پیام نور)

 شعبه ثابت شماره 2 ، شهر چابکسر به نشانی مسجد پیامبر اعظم (ص)

 شعبه ثابت شماره 3، شهر چابکسر به نشانی مسجد میانده

 شعبه ثابت شماره 4، شهر چابکسر به نشانی دبیرستان شادی خاکپور

 شعبه ثابت شماره 5، شهر چابکسر به نشانی مدرسه راهنمایی مهندس ملکوتیان گیلانده

 شعبه ثابت شماره 6، شهر چابکسر به نشانی مدرسه راهنمایی دخترانه فاطمیه

 شعبه سیار شماره 7، شهر چابکسر به نشانی حوزه شهری (از پل سامان رود تا پل اوشیان) مسیر اصلی و فرعی

 شعبه ثابت شماره 8، شهر چابکسر به نشانی دبستان شهید باقر قاسمی دوران محله

 شعبه ثابت شماره 9، به نشانی روستای سورخانی دبستان 17 شهریور

 شعبه سیار شماره 10، به نشانی روستای صبح لیمه‌سرا مدرسه، عصر جنگ‌سرا مدرسه

 شعبه ثابت شماره 11، به نشانی روستای سرولات دبستان شهید حسین ثانی

 شعبه سیار شماره 12، به نشانی روستای صبح دو گلسر مسجد حضرت ابوالفضل، عصر کبوتر آبکش مدرسه شهید چمران

 شعبه سیار شماره 13، به نشانی روستای صبح فکجور مدرسه، عصر هلوکله دهیاری

 شعبه ثابت شماره 14، به نشانی روستای کرات‌محله دبیرستان مایگانه

 شعبه ثابت شماره 15، به نشانی روستای لپاسر مدرسه شهید با لواسه

 شعبه ثابت شماره 16، به نشانی روستای قاسم‌آباد مدرسه شهید برزگر

 شعبه ثابت شماره 17، به نشانی روستای  قاسم‌آباد سفلی مدرسه شهید محافظت کار

 شعبه ثابت شماره 18، به نشانی روستای ملک بین دبستان شهید فخرمحمدیان

 شعبه ثابت شماره 19، به نشانی روستای خانسر مدرسه راهنمایی شهید صفری

 شعبه ثابت شماره 20، به نشانی روستای بالا محله قاسم‌آباد علیا مدرسه شهید بزرگ ابراهیمی

 شعبه سیار شماره 21 ، به نشانی روستای صبح پایین محله قاسم‌آباد علیا مجتمع بهزیستی و عصر توسکامحله مدرسه

 شعبه ثابت شماره 22، به نشانی روستای بندبن دفتر دهیاری

 شعبه ثابت شماره 23، به نشانی روستای چایجان مسجد محل

 شعبه ثابت شماره 24، به نشانی روستای چایخانسر مسجد محل

 شعبه سیار شماره 25، به نشانی روستای صبح خشکلات مسجد محل ، عصر کل محله مسجد محل

 شعبه ثابت شماره 26، به نشانی روستای  سیاهکلرود خانه بهداشت

 شعبه ثابت شماره 27، به نشانی روستای خیاط محله دبستان شهید دستغیب

 شعبه ثابت شماره 28، به نشانی روستای باجیگوابر مدرسه شهید همت

 شعبه ثابت شماره 29، به نشانی روستای مرسه دبستان معلم

 شعبه سیار شماره 30، به نشانی روستای صبح پلط کله‌سر مسجد محل و عصر سجیدان مسجد محل

 

حوزه فرعی رحیم‌آباد

 

 شعبه ثابت شماره 1، به نشانی شهر رحیم‌آباد، خیابان امام، دبیرستان دخترانه شهیده انیس نوری

 شعبه ثابت شماره 2، به نشانی شهر رحیم‌آباد، بلوار آیت‌الله سید محمد تقی معصومی، جهاد کشاورزی

 شعبه ثابت شماره 3، به نشانی شهر رحیم‌آباد خیابان شهید مطهری حسینیه

 شعبه سیار شماره 4، به نشانی شهر رحیم‌آباد و بالنگاه مسیر اصلی و فرعی

 شعبه سیار شماره 5، به نشانی شهر رحیم‌آباد، اشکلک، گلدشت، ترشکوه، جعفرسرا مسیر اصلی و فرعی

 شعبه ثابت شماره 6، به نشانی شهر رحیم‌آباد، اشکلک مدرسه ابتدایی شادروان مهدی حمید پناه

 شعبه ثابت شماره 7، به نشانی شهر رحیم‌آباد، گلدشت دبیرستان مرحوم حاج محمد گلدشتی

 شعبه ثابت شماره 8، به نشانی شهر رحیم‌آباد بالنگاه دفتر حمل و نقل اشکور (شرکت باربری اشکور)

 شعبه ثابت شماره 9، به نشانی شهر رحیم‌آباد ترشکوه مدرسه راهنمایی آیت‌الله خامنه‌ای

 شعبه ثابت شماره 10، به نشانی روستای بازنشین سفلی مدرسه ابتدایی شهید مدنی

 شعبه سیار شماره 11، به نشانی روستای گزلبن، کج محمد گوابر، مازوداررجه، کرباسرای علیا و سفلی، لاتک

 شعبه ثابت شماره 12‌، به نشانی روستای خم‌پته مدرسه شبانه‌روزی الزهرا(س)

 شعبه ثابت شماره 13، به نشانی روستای بندبن، خانه بهداشت

 شعبه سیار شماره 14، به نشانی روستای دولاگوابر، امیر گوابر، گوسفند گویه ،تبطوس، مازی گویه، آجه

 شعبه ثابت شماره 15، به نشانی روستای کوشکوه مدرسه ابتدایی شهید دادجو

 شعبه ثابت شماره 16، به نشانی روستای طول‌لات مدرسه راهنمایی شهیده مینا باقرپور

 شعبه سیار شماره 17، به نشانی روستای درازلات، سوگوابر، دزلی، بلدسرا، لوسرا، سیاهگل چال، پرشه لوداربن

 شعبه سیار شماره 18، به نشانی روستای پلام، وپرسر، گوزن لنگه، سجاره، سیاه چال‌بن، دیمابن، خانکاسرا علیا و سفلی

 شعبه سیار شماره 19، به نشانی روستای جیرکل ،سجیران، زورزمه، نیلو، چلمرود، سیاه کشان

 شعبه سیار شماره 20، به نشانی روستای زیاز، آغوزبن، کندسر، میلاش، دیورود وگرمابدشت

 شعبه سیار شماره 21، به نشانی روستای گره گوابر، لامبشکست علیا و سفلی، مازوبن، میان لنگه، سلج چال

 شعبه سیارشماره 22، به نشانی روستای طیولای علیا و سفلی، ریاب، پرمکوه ، چمتوکش، تازه آباد، نسامکوه و باغسر

 شعبه سیار شماره 23، به نشانی روستای لیما، لیماچال، لیما گوابر، سنگ‌بنک، ترپو، نرکی، رودبارک، کیارمش، آسیابدره، توسه چال

 شعبه سیار شماره 24، به نشانی روستای آبدوچال، فکش، چشان، سلیمان چپر، گلایه پهلو، پرچکوه و کاکرود

 شعبه سیار شماره 25، به نشانی روستای شوک-هلوبن دره، رزگردن، عزت آباد، خراسان پشته، شرمدشت

 شعبه سیار شماره 26، به نشانی روستای سولکابن علیا وسطی و سفلی، سراورسو، للیکی، خرسند کلایه، مازودره، رومدشت

 شعبه سیار شماره 27، به نشانی روستای دشتک، زراکی، کیکاوس، لرده ، تازه‌آباد، دتورسر و شوئیل مدرسه شوئیل

 شعبه سیار شماره 28، به نشانی روستای صمدآباد، اکبرآباد، تلابنک، تلیسین وگلخانی

 شعبه سیار شماره 29، به نشانی روستای برمکوه، کیاسه، دوآب، کوجی، مازوگاه و بنان

 شعبه سیار شماره 30، به نشانی روستای ایزیدین، ریسن، ایرمحله، هسیکوه، چمتو، بلکوت، سوخته کش، خانسرک، گیلایه

 شعبه سیار شماره 31، به نشانی روستای شفیع‌آباد، مومن زمین، برگام ولسبو

 شعبه سیار شماره 32، به نشانی روستای لترود، شرمدشت، خراسان سر، توکاس و پی‌آغوزبن

 شعبه سیار شماره 33، به نشانی روستای اینی، وربن، سورتله، توسه چالک

 شعبه سیار شماره 34، به نشانی روستای پوده، مایستان علیا و سفلی، گرماچ بن، تلابن

 شعبه سیار شماره 35، به نشانی روستای سارم، سیارستاق، بازار محله، نیاسن، آغوزکله

 شعبه سیار شماره 36، به نشانی روستای ولنی، بلترک، لیاسی، چاکل، تکامجان، میان‌رود، زیدی

 شعبه سیار شماره 37، به نشانی روستای ویشکی، رزان، جیرده، جورده، قاضی چاک، گرجان سو و عروس محله

 شعبه سیار شماره 38، به نشانی روستای پرندان، درگاه، کلایه، درسنک، پتنک، چاکانک، اره چاک

 شعبه سیار شماره 39، به نشانی روستای یاسور، دلیجان، ارکم، سیاوشکوه، شاهراج علیا و سفلی و بارگاه دشت

 شعبه سیار شماره 40، به نشانی روستای لشکان، کشایه، کوگاه، پرویزخانی و دوگل

 شعبه ثابت شماره 41، به نشانی روستای گیری مسجد جامع روستای گیری

 شعبه سیار شماره 42، به نشانی روستای لات‌محله، سزیرود، کلرود، چکرود، خمیر محله، پلستان

 

حوزه فرعی شهرستان املش

 

 شعبه ثابت شماره 1، شهر املش به نشانی سرچور دبیرستان نرجسیه

 شعبه ثابت شماره 2، شهر املش به نشانی پایین محله املش دبیرستان شهید رجایی

 شعبه ثابت شماره 3، شهر املش به نشانی کیازنیک مدرسه راهنمایی غیرانتفاعی احرار

 شعبه ثابت شماره 4، شهر املش به نشانی جنب کتابخانه دبستان شهید پاهکیده

 شعبه ثابت شماره 5، شهر املش به نشانی سر چور دبیرستان شهدای لطیفی

 شعبه ثابت شماره 6، شهر املش به نشانی دبستان 17 شهریور

 شعبه ثابت شماره 7، شهر املش به نشانی پایین محله مدرسه راهنمایی پروین اعتصامی

 شعبه ثابت شماره 8، شهر املش به نشانی میان محله مسجد امام حسین (ع)

 شعبه ثابت شماره  9، شهر املش به نشانی پیش ساخته هنرستان کارودانش مرحوم طالب‌پور

 شعبه ثابت شماره 10، شهر املش به نشانی کیاکلایه مدرسه ابتدایی شهید مدرس

 شعبه ثابت شماره 11 ، شهر املش به نشانی کیاکلایه مدرسه راهنمایی شهید مطهری

 شعبه ثابت شماره  12، شهر املش به نشانی خیابان مدرس جنب اداره دارایی هنرستان حقانی

 شعبه سیار شماره  13، به نشانی روستای صبح بالا زر بیجار، مدرسه شهید احمدی ، عصر دبیرستان شهید بهشتی و پیش ساخته و مصلی

 شعبه سیار شماره  14، به نشانی روستای صبح روستای یا علی گوابر دبستان قدس، عصر توشه میان مسجد محل و یوسف‌آباد دبستان شهید ابراهیمی

 شعبه سیار شماره 15،  به نشانی روستای صبح پیلجه دبستان شهید کاظمی عصر شیشارستان مدرسه ابتدایی ابوذر غفاری

 شعبه سیار شماره  16، به نشانی صبح روستای عباس‌گوابر مسجد محل و عصر یوسف‌آباد مدرسه ابتدایی شهید قربان‌دوست

 شعبه ثابت شماره 17، به نشانی روستای کشکلایه مدرسه ابتدایی شهید تاتلی

 شعبه سیار شماره 18، به نشانی روستای صبح للیم مدرسه ابتدایی سلمان فارسی، عصر درزی گوابر مدرسه ابتدایی شهید یوسف‌زاده

 شعبه سیار شماره 19، به نشانی روستای جورکاسر مدرسه راهنمایی شهید علی‌پور

 شعبه سیار شماره 20، به نشانی روستای میانمحله نرکه، مدرسه ابتدایی شهید نعمتی

 شعبه سیار شماره 21، به نشانی روستای صبح تابستان‌نشین مدرسه ابتدایی 8 شهریور، عصر بیلی لنگه و گودین گوابر و پلامسانک مسجد محل

 شعبه ثابت شماره  22، به نشانی روستای حاجی‌آباد

 شعبه سیار شماره 23 ، به نشانی روستای صبح شیلیشه، شبخوس، پهلو بالا و پایین، عصر میان‌سرا، یوسف‌آباد مدرسه شهید حسین‌خواه میان‌سرا

 شعبه ثابت شماره 24، به نشانی روستای البرز و هردو آب دبیرستان شهید پیل‌بالا

 شعبه ثابت شماره  25، به نشانی روستای    پیلدره مدرسه شهدا

 شعبه سیار شماره  26، به نشانی روستای صبح طهماسب گوابر مسجد محل، عصر آفتاب خورتاب، سیامرز گوابر مسجد محل

 شعبه ثابت شماره 27، به نشانی روستای چمنستان مدرسه ابتدایی شهید اسماعیلی

 شعبه ثابت شماره 28، به نشانی روستای خرمشتم مدرسه ابتدایی شهید قنبر پور

 شعبه ثابت شماره 29، به نشانی روستای سورکوه مجتمع شهید اندرزکو

 شعبه سیار شماره 30، به نشانی روستای صبح چلارس مسجد محل، عصر مشکله مدرسه ابتدایی شهید رحیمی

 شعبه سیار شماره  31، به نشانی روستای چهارده سفلی مسجد محل، عصرچهارده علیا مسجد محل

 شعبه ثابت شماره 32،  به نشانی روستای لگموج مدرسه ابتدایی شهید نصوری

 شعبه سیار شماره 33، به نشانی روستای صبح شکرپس مسجد محل ، عصر کهنه گوراب مدرسه راهنمایی دخترانه شهید منتظری

 شعبه ثابت شماره 34، به نشانی روستای استاد کلایه مدرسه ابتدایی شهید اکبرپور

 شعبه سیار شماره 35، به نشانی روستای صبح اشکر میدان مدرسه ابتدایی آیت‌الله طالقانی عصر رئیسیان، نجم‌آباد و خمیر محله مسجد محل

 شعبه سیار شماره 36، به نشانی روستای صبح کرف محله مسجد محل عصر پیش بیجار مدرسه ابتدایی آیت‌الله کاشانی

 شعبه ثابت شماره37، به نشانی روستای  سفید داربن مدرسه ابتدایی شهید باقری    

    

حوزه فرعی رانکوه

 

 شعبه ثابت شماره 1،  شهر رانکوه به نشانی مدرسه راهنمایی دکتر شریعتی شبخوسلات

 شعبه سیار شماره 2 ، شهر رانکوه به نشانی صبح آسیابسران دبستان 15 خرداد ، عصر کندسر-لاتمحله

 شعبه ثابت شماره 3، شهر رانکوه به نشانی دبستان امام موسی صدر اسماعیل گوابر

 شعبه ثابت شماره 4، به نشانی روستای لات‌سرا مدرسه راهنمایی

 شعبه ثابت شماره 5، به نشانی روستای گرکرود مدرسه راهنمایی

 شعبه سیار شماره 6، به نشانی روستای صبح ورکوره مدرسه ابتدایی عصر شبخوس‌سرا-رودگوابر 

 شعبه سیار شماره 7، به نشانی روستای صبح جیرگوابر مدرسه راهنمایی، عصر گوشکور-پشت درلنگه

 شعبه ثابت شماره 8، به نشانی روستای جورگوابر مدرسه ابتدایی

 شعبه سیار شماره 9، به نشانی روستای صبح پردین لنگه خانه بهداشت، عصر طارمی‌سرا، بزکویه مسجد

 شعبه سیار شماره 10، به نشانی روستای صبح سور شفیع لات مدرسه ابتدایی عصر نصرآباد تازه آباد

 شعبه سیار شماره 11، به نشانی روستای صبح کهنه گویه علیا،  مدرسه راهنمایی شهید مفتح، عصر کهنه گویه سفلی، بهشت‌آباد

 شعبه سیار شماره 12، به نشانی روستای صبح رمشایه مدرسه راهنمایی شهید خوش‌خواهش عصر سوخته کیش–علی‌آباد

 شعبه ثابت شماره  13، به نشانی روستای گوشت پزان مدرسه ابتدایی

 شعبه سیار شماره 14، به نشانی روستای صبح سیویر مدرسه راهنمایی عصر سرکله-ششصدی-گرمابسرا

 شعبه ثابت شماره 15، به نشانی روستای هلوسرای سفلی مدرسه ابتدایی

 شعبه سیار شماره 16، به نشانی روستای صبح هلوسرای علیا مدرسه ابتدایی، عصر للیج گوابر-مظفرسرا

 شعبه سیار شماره 17، به نشانی روستای صبح آزاربن دبیرستان عصر آزاربن علیا و سفلی

 شعبه سیار شماره 18، به نشانی روستای صبح دیماجانکشمدرسه ابتدایی عصر شوئیلک-رودبارسرا

 شعبه سیار شماره 19، به نشانی روستای صبح کجید مدرسه ابتدایی عصر استخرسر-طارش-ملجادشت –مطلاکوه

 شعبه سیار شماره 20، به نشانی روستای صبح تماجان مسجد محل عصر شهر سمام–هلوچالک–اربو داردشت–باباجاندره–بهارکش–زرچاک –ورگ کش

 شعبه سیار شماره 21، به نشانی روستای صبح سیاه خلک مدرسه ابتدایی، عصر امام-کاکرود

 شعبه سیار شماره 22، به نشانی روستای صبح بویه مدرسه ابتدایی، عصر کشمش 

 شعبه سیار شماره 23، به نشانی روستای صبح ملکوت مدرسه ابتدایی عصر اسک

 شعبه سیار شماره 24، به نشانی روستای صبح مربو مدرسه ابتدایی عصر لرود–شیه–سیاهکوه–شیرچاک

 شعبه ثابت شماره 25، به نشانی روستای موسی کلایه مدرسه راهنمایی

 شعبه سیار شماره 26، به نشانی روستای صبح کلامرود مدرسه راهنمایی عصر گورج–سیاه استخر کاغذی–زهون بره

 به گزارش فارس،  ستاد انتخابات رودسر اعلام کرد که در اجرای ماده 38 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 56 آیین‌نامه اجرایی آن به اطلاع تمام کسانی که به استناد ماده 27 قانون انتخابات واجد شرایط رأی دادن هستند باید برای ثبت نام و دریافت برگ رٱی در روز جمعه مورخ 12 اسفند جاری ساعت 8 صبح تا 18 بعد از ظهر با در دست داشتن اصل کارت ملی و اصل شناسنامه به یکی از شعب ثبت نام و اخذ رأی مذکور مراجعه و برگ رٱی خود را در حضور اعضای شعبه در صندوق رأی بیندازند.

 طبق اعلام ستاد انتخابات رودسر طبق ماده 66 علاوه بر جرایم مندرج در این قانون ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود:

 1- خرید و فروش رأی  2- رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد  3- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات  4- رٱی دادن با شناسنامه جعلی 5- رای دادن با شناسنامه دیگری  6- رأی دادن بیش از یک بار 7- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی 8- اخلال در امر انتخابات 9- کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها  10- تقلب در رأی‌گیری و شمارش آرا 11- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رٱی یا به صورت جلسات 12- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضای شعبه اخذ رأی و ناظران و بازرسان  13- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم کردن اوراق و اسناد انتخاباتی مانند تعرفه و برگ رٱی و صورت جلسات و تلکس و تلفنگرام‌ها و تلگراف‌ها 14- باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی 15- جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم کردن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی 16- ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رٱی با اسلحه و یا بدون اسلحه در امر انتخابات 17 - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی 18- انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که موجب مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی باشد مانند خودداری کردن از ممهور برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رٱی به غیر از محل آگهی است.ارسال توسط هیئت تحریریه

اسلایدر

دانلود فیلم